Internetowa Księgarnia Medyczna Ikamed.pl - Medycyna, Psychologia, Zdrowie

Szukaj:

Czasopisma medyczne

Czasopisma w tej kategorii - str. 1/2pokaż wszystkie

Folia Cardiologica

Okładka czasopisma: "Folia Cardiologica"

Folia Cardiologica, stanowiąca kontynuację czasopisma Folia Cardiologica Excerpta, jest kwartalnikiem o charakterze naukowo-edukacyjnym, skierowanym do szerokiego grona zarówno młodych, jak i doświadczonych kardiologów i internistów, lekarzy realizujących specjalizację z kardiologii, a także studentów medycyny zainteresowanych tematyką kardiologiczną. Czasopismo zawiera oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, interesujące prace poglądowe o charakterze edukacyjnym, a także prace kazuistyczne. W dziale „Młoda kardiologia” są prezentowane — wraz z sylwetką autora — ciekawe prace oryginalne, których pierwszy autor nie przekroczył 35. roku życia.

Nowy dział zatytułowany „Wytyczne a praktyka kliniczna — forum dyskusyjne kardiologów” obejmuje trudne i dyskusyjne przypadki opisujące proces diagnostyczno-terapeutyczny zaczerpnięte z codziennej praktyki klinicznej, stanowiąc forum do wymiany poglądów. Niektóre prace są opatrzone komentarzami wybitnych polskich klinicystów, ekspertów z danej dziedziny. W dziale „Diagnostyka kardiologiczna” przedstawiane są zarówno klasyczne, dobrze znane metody rozpoznawania chorób serca i naczyń, jak i obiecujące nowoczesne metody, których przydatność i miejsce w kardiologii są dopiero ustalane.

Lektura czasopisma Folia Cardiologica pozwala na szybkie zapoznawanie się z nowościami w dziedzinie kardiologii również dzięki takim działom, jak „Medycyna oparta na faktach — co nowego?” czy „Przegląd piśmiennictwa”. Czasopismo (pod wcześniejszym tytułem Folia Cardiologica Excerpta) jest indeksowane w bazie Index Copernicus (3,46 pkt.) oraz punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013 r. 4 pkt.) oraz Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Kwartalnik jest oficjalnym pismem Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Chorób Serca u Kobiet, Echokardiografii, Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Kardiologii Dziecięcej, Kardiologii Eksperymentalnej, Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Niewydolności Serca, Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji, Rytmu Serca, Wad Zastawkowych Serca oraz Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej i są w nim również prezentowane wytyczne i zalecenia poszczególnych Sekcji.

Za prenumeratę czasopisma Folia Cardiologia przysługuje 5 pkt. edukacyjnych.

Publikacja czasopisma w 2013 roku została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 4.

Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną.

Redaktor Naczelna: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

ISSN: 1896-2475   e-ISSN: 1896-4958

Opcje zakupu:

Folia Histochemica et Cytobiologica

Okładka czasopisma: "Folia Histochemica et Cytobiologica"

„Folia Histochemica et Cytobiologica” jest międzynarodowym czasopismem wydawanym w języku angielskim, poświęconym dynamicznie rozwijającym się dziedzinom histochemii, cytochemii, biologii komórki oraz biologii komórkowo-tkankowej. Powstało w 1963 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików pod pierwotnym tytułem "Folia Histochemica et Cytochemica", jako międzynarodowe czasopismo wydawane w języku angielskim, poświęcone histochemii, cytochemii i biologii komórki. W roku 1984 poszerzono profil czasopisma o prace z zakresu  biologii komórkowo-tkankowej, w związku z czym tytuł czasopisma został zmieniony na "Folia Histochemica et Cytobiologica". Czasopismo jest kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, ukazującym się w postaci jednego tomu rocznie. Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Medicus/MEDLINE, Excerpta Medica/EMBASE, Chemical Abstracts/CAS, Biochemistry & Biophysics Citation Index, ISI Alerting Services, Biosis Previews, Index Copernicus (7,16), Biological Abstracts, SCOPUS, Research Alert, ProQuest, EBSCO, DOAJ, PBL. Znajduje się na Master Journal List.

Czasopismo uzyskało Impact Factor za rok 2012: 1,101.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku „Folia Histochemica et Cytobiologica” znajduje się w części A wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 15.

ISSN: 0239-8508   e-ISSN: 1897-5631

Opcje zakupu:

Forum Reumatologiczne

Okładka czasopisma: "Forum Reumatologiczne"

"Forum Reumatologiczne", to czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, służące poszerzaniu praktycznej wiedzy z zakresu reumatologii i chorób pokrewnych. Do podstawowych działów czasopisma należą: reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie, choroby układowe tkanki łącznej, choroby wywołane przez kryształy, choroby metaboliczne kości, choroba zwyrodnieniowa stawów i zespoły bólowe tkanek miękkich, choroby reumatyczne wieku rozwojowego. Radę Naukową tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie reumatologii i reprezentantów dyscyplin ściśle związanych z problematyką reumatologiczną  z wielu ośrodków w kraju. Czasopismo jest skierowane do lekarzy reumatologów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką. 

Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski"Forum Reumatologiczne", to czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, służące poszerzaniu praktycznej wiedzy z zakresu reumatologii i chorób pokrewnych. Do podstawowych działów czasopisma należą: reumatoidalne zapalenie stawów, spondyloartropatie, choroby układowe tkanki łącznej, choroby wywołane przez kryształy, choroby metaboliczne kości, choroba zwyrodnieniowa stawów i zespoły bólowe tkanek miękkich, choroby reumatyczne wieku rozwojowego. Radę Naukową tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie reumatologii i reprezentantów dyscyplin ściśle związanych z problematyką reumatologiczną z wielu ośrodków w kraju. Czasopismo jest skierowane do lekarzy reumatologów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

ISSN: 2450-3088   e-ISSN: 2451-1145

Opcje zakupu:

Koszyk

Brak artykułów w koszyku
ZOBACZ KOSZYK

Promocje

Książka dnia

taniej o 30%

eBook: Monografie Chorób Płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Codziennie inna książka!


Nota prawna | Polityka prywatności | Regulamin zakupów | Polityka cookie | Kariera w Grupie Via Medica

Internetowa księgarnia medyczna - Ikamed.pl VM GROUP2013 ©.

Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk. tel: (+48 58) 320 94 94, e-mail: ikamed@ikamed.pl
Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000266430